Store lettelser i Koronatiltakene

Postet av Kjelsås Idrettslag den 2. Feb 2022

Oppdaterte Koronatiltak gjeldende fra fra 1. februar kl. 2300

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Avstand og sosial kontakt

 • Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Dette vil gjelde for foreldre og andre som følger/ser på barna/ungdommen trene/konkurrere innendørs.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Dette vil gjelde for foreldre og andre som følger/ser på barna/ungdommen trene/konkurrere innendørs.

Arrangementer

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

Smittekarantenen oppheves

 • Det er ikke lenger krav om smittekarentene når du er nærkontakt til en som er smittet. Husstandsmedlemmer og tilsvarende anbefales å teste seg daglig.
 • Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Er du smittet - isolasjon

 • Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Gjelder med tilbakevirkende kraft.

For utfyllende informasjon se regjeringen.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.